Stäng
GARANTI

  

Garantivillkor

Garantin gäller endast design- och materialfel. Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköps kvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Om du köper dina produkter av en återförsäljare måste återförsäljaren kontakta oss.

Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 mån) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. 

Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt,använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter, därför ska man använda bromsrengöring medel. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. 

Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt.

 

Monterings- och Skötselanvisningar

Du måste ha följt produktens monterings- och skötselanvisningar samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monterings- och Skötselanvisningar hittar du i produktförpackningen. 

 

Så här får du hjälp.

Se till att alltid spara ditt inköpskvitto. Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Fyll i garanti formuläret nedan. Har du köpt dina produkter av en återförsäljare måste du kontakta dom först.

GARANTI FORMULÄR
Ditt namn:
Ditt företag:
Din e-postadress: *
Faktura nummer: *
Order nummer: *
Meddelande: *
  • HG Stickers
  • Skrantahöjdsvägen 40 B
  • 691 46
  • Karlskoga
  • Sweden
  • order@hgstickers.com

Vi tillverkar och säljer stickers/dekaler med inriktning på motocross. Dekalerna är uppbyggda på
undercovertryck som är mycket slitstarkt och av bra kvalité, samt ett klister som vi tillverkar själva. Mer om oss »

E37 - Smart E-handel